To prevent spreading of COVID-19 and other viral pandemic threats, especially in places where hand disinfection is required
(places such as shops, institutions, public buildings, industrial zones etc) we offer:

ANTI VIRUS LIQUID DISPENSER ,
MECHANICALLY OPERATED, WITH FOOT CONTROL
models M-T-2020

Read more >Read more >

Zastosowane autorskie rozwiązania konstrukcyjne – prawem chronione.
Znak towarowy M-T-2020 – zastrzeżony.
Ochrona prawna inwestycji:
Kancelaria Prawna
Bogdan Klimaszewski
02-034 Warszawa ul. Wawelska 78/5